Zon

Energie van de zon.

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Wind, warmte en stralingsenergie worden allen door de zon veroorzaakt. Het is relatief eenvoudig deze energie om te zetten in bruikbare elektrische of warmte energie.

Zonneboilers maken het mogelijk de door de zon uitgestraalde energie om te zetten in warmte. Daarnaast zetten zogenaamde PV (photovoltaïsche) panelen zonlicht om in elektrische energie. Vooral deze PV panelen worden steeds verder ontwikkeld waardoor een hoger rendement gehaald kan worden. Door deze ontwikkelingen wordt het produceren van PV panelen ook steeds goedkoper waardoor de ‘terugverdientijd’steeds korter wordt.2013-Beuningen_Install22-1

Wat heeft u allemaal nodig om uw eigen duurzame energie op te wekken?

Om uw eigen duurzame energie met een PV zoninstallatie op te wekken heeft u de volgende zaken nodig:

  • PV Zonnepanelen
  • Installatie materiaal voor schuin of plat dak
  • bekabeling (van paneel naar inverter en van inverter naar stroomgroep)
  • Netinverter

In veel gevallen zult u zelf niet exact weten welke items u nodig heeft. Zeker de panelen en inverter moeten exact op elkaar afgestemd zijn. Het verdient daarom aanbeveling om advies te vragen. Wij staan u graag bij in het kiezen van de juiste componenten voor uw situatie. Dit, uiteraard geheel vrijblijvend. Neem hiervoor contact met ons op via offerteaanvraag@nrg2.nl.

Hoe werkt een PV-zonnepaneel?
Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Met een vakterm heten zonnepanelen daarom ook wel ‘photovoltaïsche cellen’ (van phos = Grieks voor licht, en Volta, naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen.

2013-Beuningen_Install13-2

Wat kost een zonnepaneel?
Zonnepanelen zijn verkrijgbaar vanaf ongeveer € 1,758 per Watt Piek. Hierbij zijn installatiekosten niet inbegrepen aangezien een groot aantal gebruikers er voor kiest de panelen zelf te installeren. Uiteraard kunt u  de panelen laten installeren. Een groot systeem op een moeilijk te bereiken plek verhoogt de installatiekosten. Een installatie op een plat dak is goedkoper. De panelen moeten dan wel op schuine dragers worden geplaatst waardoor de materiaalkosten van een plat-dak installatie iets hoger zijn. Wie een zonnepaneel (of zonnecollector) aanschaft, komt mogelijk in aanmerking voor diverse overheidssubsidies (zie subsidie).

Wat levert een zonnepaneel financieel op?
Als alles goed is afgesteld, levert een set van 1000Wp (ongeveer vijf panelen) jaarlijks zo´n 850 kWh aan elektriciteit op. Dat komt neer op circa 210 euro. Dat bedrag spaart u dus elk jaar uit. De opbrengsten vallen nog hoger uit als u gebruik maakt van dag/nacht-tarieven. Op het moment dat het PV-systeem elektriciteit levert, geldt het hogere dagtarief. Indien de SDE subsidie daarbij opgeteld wordt valt dit aanzienlijk hoger uit. Afhankelijk van de regeling kunt u gedurende 15 jaar lang daar bovenop nog ongeveer 200 euro per jaar ontvangen (voor bovengenoemde installatie) waardoor u dus, bij de huidige energietarieven, ongeveer 400 euro per jaar terugkrijgt. Wij rekenen u graag voor wat in uw specifieke situatie de gemiddelde oprengst en terugverdientijd zal zijn. Klik hier om direct naar informatie over de geldende subsidies te gaan.

Is een PV-systeem direct aan het elektriciteitsnet gekoppeld?
In de meeste gevallen is de installatie direct gekoppeld aan het elektriciteitsnet middels een electronisch kastje (Inverter). Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om overtollige energie op te slaan in accu’s. Dit is vooral interessant op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een netaansluiting erg duur is. De accu’s moeten natuurlijk wel voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen.

Bij koppeling van de installatie aan het electriciteitsnet wordt vanaf een 600Wp installatie vereist dat er een aparte groep aangelegd wordt om de opgewekte stroom veilig beschikbaar te maken.

Indien uw installatie gekoppeld is aan het elektriciteitsnet heeft u eigenlijk uw eigen elektriciteitscentrale in huis. Wat u opneemt en teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt door de netbeheerder verrekend (gesaldeerd) tot 3000 kWh. Dat gebeurt op basis van de Elektriciteitswet. Indien u meer dan 3000 kWh teruglevert aan het elektriciteitsnet betaalt uw energieleverancier een vooraf afgesproken prijs waarbij echter de door u betaalde energiebelasting over de opgebrachte elektrische energie niet terugkrijgt. Deze energiebelasting krijgt u uiteraard wel terug over de eerste 3000 kWh (per jaar).

Loopt de elektriciteitsmeter dan terug?
Ja, bijna alle analoge elektriciteitsmeters lopen terug, zolang u in huis minder elektriciteit gebruikt dan uw PV-systeem levert. Alleen de nieuwste, elektronische, meters zijn zo gemaakt dat ze niet terug kunnen lopen. In dat geval is een zogeheten viertels elektriciteitsmeter nodig. Een dergelijke elektriciteitsmeter registreert zowel het verbruik als de teruglevering van elektriciteit (en in zowel het dag- als nachttarief). Indien u reeds een digitale dubbeltariefmeter heeft is deze meestal in staat ook de teruggeleverde energie exact in kaart te brengen. Dit is met name interessant om optimaal gebruik te maken van de SDE regeling. Indien u gebruik maakt van onze value-added service bent u altijd op de hoogte van de status en opbrengst van uw systeem. Klik hier om direct naar informatie over onze dienstverlening te gaan.

Indien uw meter aangepast dient te worden door uw netbeheerder kunnen wij u bijstaan in het contact of de aanvraag tot aanpassing.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel of een zonneboiler?
De opbrengst van een zonnepaneel en/of een zonneboiler is niet alleen afhankelijk van de grootte, maar ook van de hellingshoek van het dak en de stand van het dak. Als de hellingshoek tussen de twintig en zestig graden ligt en de collector op het zuiden is gericht, is de opbrengst optimaal. Uiteraard kunt u de panelen ook op een plat dak plaatsen. In dit geval worden de panelen in bakken of op een aluminium constructie geplaatst waarbij de hellingshoek optimaal afgesteld kan worden aan uw locatie. Het is van belang dat de panelen niet of nauwelijks in de schaduw geplaatst worden omdat dan het zogenaamde “hot-spot” effect op kan treden. Hierbij kan schade aan uw paneel ontstaan. Vraag ons om u bij te staan bij het kiezen van de meest optimale locatie.

Heeft zonne-energie wel zin in een land waar de zon zelden schijnt?
Ook als het bewolkt is, werkt een zonne-cel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden ze. Aan de Franse Riviera, waar veel minder bewolking is, levert de zon toch slechts 1,5 keer zoveel energie als in Nederland. Hieronder ziet u het gemiddeld aantal zonuren in nederland.

Heb ik een vergunning nodig om een zonnepaneel te plaatsen?
Voorheen wel, maar op 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De daarbij behorende AMvB (Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken) is daarmee ook van kracht geworden. Om te controleren of u een bouwvergunning nodig heeft kunt u gebruik maken van de module ‘Bouwvergunningen on line’.
Let op: kijk onder ‘veel voorkomende bouwwerken en verbouwingen’.

Bron: Website Ministerie VROM (www.vrom.nl)

Meer weten?  Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Subsidies

Dienstverlening

Comments are closed.